Tue Sep 2017

Семейни проблеми – Може ли Баховата терапия да помогне?

AZ

Всеки знае, че е сложна задача да бъдем членове на семейство. Има толкова много неща, които могат да се объркат, толкова много аспекти на това да бъдем част от нещо, по-голямо от самите нас. Дори при най-простия случай – майка, баща, дете вече има три личности, всяка съпътствана от специфични проблеми... Тревоги и грижи, черти на характера, мечти и  желания, предизвикателства. А когато смесим всичко това, нещата преминават на различно ниво на сложност. Не става дума нито само за количество, нито само за качество. Всичко това може понякога да се превърне в истински вихър, в който е трудно да отграничим отделните емоции, чувства и мисли и в който сме безпомощно засмукани. 
Поради тази сложност всеки терапевт е наясно, че е действително трудно да се осигури адекватна, достатъчна и стабилна във времето помощ и подкрепа на семейства. Същинско предизвикателство! 
Все пак, може би това, което е нужно да направим е просто да се откажем от постоянното и натрапчиво съвременно усилие за постигане на ефикасност, което ни докарва или до безумие, или до пълен блокаж. Бихме могли просто да опитаме да направим най-доброто, на което сме способни и да приемем това за достатъчно. Е, добре, това все пак би било повече от нищо, нали? 
Не се оставяйте да потънете в така наречената "парализа в анализа", а опитайте да си помогнете по някакъв начин. Баховата терапия, например, няма да промени Вашата реалност. Но може да промени възприятието Ви за нея, Вашето отношение, емоциите, чувствата и нагласите. А това може от своя страна да повлияе поведението Ви. По този прост начин, почти без усилие, Вие подготвяте почвата за някои немислими, или най-малкото неочаквани промени в другите членове на семейството. Помните простата физика от 5-и клас, нали? Скачени съдове, това сме ние в рамките на семейството... Наздраве!