Основни принципи

Кратко определение 
Баховата терапия е цялостна, завършена, ясна и семпла терапевтична система, в която работим със състоянието на емоциите, чувствата и мисловните нагласи. Целим да се съсредоточим върху онези от тях, които са най-обострени в момента и ни създават най-много проблеми и грижи и да ги трансформираме така, че да се върнем към вътрешното си равновесие. Баховата терапия не работи със симптомите на физическото тяло. Те могат да се повлияят положително, но това е като един чудесен „страничен ефект“ от терапията на емоциите и ума. 
Баховата терапия ползва така наречените от д-р Бач 38 лека (remedies) – 37 водни извлеци от цветове на растения (както цветя, така и дървета) и 1 лек, представляващ чиста изворна вода от лековити извори, изложена на действието на стихиите слънце и вятър.
Преди устремно да се впуснете в собственото си пътешествие, трябва да знаете нещо много важно - Баховата терапия няма да предотврати спъванията и паданията Ви, няма като с магическа пръчица да смени работата, която ненавиждате, нито пък ще замени дразнещият Ви съпруг/съпруга за някого или нещо по-добро. Но ще извърши една друга магия – независимо от всичките ви неволи, Баховата терапия ще бъде онази нежна и грижовна ръка, която внимателно ще избърши и сълзите от очите Ви, кръвта и камъчетата от ожулените Ви колене и деликатно ще върне усмивката обратно на лицето Ви. Тази магия обаче няма да се случи самостоятелно, нужно е личното Ви активно участие. Но затова пък ще бъдете увлечени по Вашия личен път на благополучие. Именно Вашия, не нечий друг. Ще имате незаменимата увереност, че Вие самите сте част от „причините“ за собственото Ви благосъстояние! И по този си път ще бъдете подкрепени от самата природа - създателят на тази уникална система, д-р Едуард Бач, нарича растенията „щастливите събратя от растителния свят“. 

 

За д-р Едуард Бач и неговия изключителен труд
Д-р Бач (името му се произнася именно като Бач, съгласно силния местен диалект в родния му Моузли) е британски лекар, високо уважаван от колегите си хирург и специалист по бактериология, имунология и патология в болницата на University College в Лондон, с изключително успешна собствена практика. Роден е през 1886 в Моузли, Близо до Бирмингам и е починал през 1936 в скромния си дом в Брайтуел-към-Сотуел, където избира да се посвети на помощта към страдащите, където завършва разработването на своята терапевтична система и където днес се намира автентичният Център (The Bach Center) и учредената впоследствие фондация "д-р Едуард Бач", която поддържа международния регистър на сертифицираните терапевти. Запазен е кабинетът му, където е посрещал пациентите си, а за градината, в която растат всички лекове, с изключение на маслината и лозата, се грижи градинар. Изграден е също скромен учебен център, който подготвя както терапевти, така и хора, които биха искали да се научат да ползват лековете самостоятелно, за себе си, семействата и приятелите си. 
Освен лекар, специализиран в класическата алопатична медицина, д-р Бач е бил човек с холистичен възглед и подход, осъзнаващ висшата цел на душата, както и собственото си призвание - откриването, разработването и усъвършенстването на своята философска и терапевтична система. Система така семпла, ясна и безопасна, та всеки да може да се възползва от нея самостоятелно и по всяко време. Бил е убеден, че всички наши страдания, включително болестите на физическото тяло, произтичат от дисхармонията между душата и личността. Той излага вижданията си и цялостната разработена от него система кратко, стегнато и ясно - в 2 малки книжки. Този факт демонстрира едно от изключителните качества на работата му – простотата. За нас обаче, съвременните хора, изглежда тази простота е доста трудно разбираема и сякаш имаме нужда да усложним нещата, за да разберем, да възприемем. Все търсим допълнително обяснение, разяснение, подробности. За съжаление обаче, д-р Бач лично изгаря целия си труд в желанието си да избегне всякаква опасност от вариации и тълкувания, всичко, което през годините е разработвал и описвал, целия му път към крайната, завършена, съвършена система. Поне такава е информацията, която се дава от Центъра. Това решение отнема от нас възможността да видим и разберем трудния път, по който съвършенството бива достигнато. Отнема ни отговорите на въпроси, които самите си задаваме по собствения си път като „ползватели“ или терапевти. И все пак, от друга страна то отваря вратата на всеки към личните му открития, дава му възможност да извърви собствения си път, „да следва само собствения си дъх“. Независимо от начина, по който приемаме това решение обаче, сега ние можем да се позовем само на гореспоменатите книжки, които можете да намерите на официалната уеб-страница на Центъра (www.bachcentre.com). „Излекувай себе си“ е преведена на много езици, включително на български.
В процеса на своята работа д-р Бач изхожда от известни хомеопатични принципи. Като близък приятел на Ханеман, бащата на съвременната хомеопатия, той е имал доста сходни идеи и първоначални разработки с него. Резултатът обаче не бил удовлетворителен, тъй като разработеното на онзи етап не било нито простичко и ясно, нито притежавало цялостност и завършеност и съвсем не било лесно приложимо. И най-важното – не било напълно безопасно! Хомеопатията борави с всякакви субстанции, включително силно токсични. Вярно е, че се ползват изключително големи разреждания, но това от своя страна прави системата трудна за овладяване и приложение. Затова д-р Бач се разделя с първоначалните си концепции, силно повлияни от Ханеман, както и с частната си практика в Лондон и се впуска по своя собствен път. Д-р Бач достига до крайния завършен вид на своя труд именно стремейки се да създаде система, която може да бъде разбрана и прилагана от всекиго, по всяко време. Проста и напълно безопасна. Благодарение на дълбоката си отдаденост към каузата да помага на ближните си и към висшата си цел да завърши делото на живота си, той успява да постигне временна отсрочка от смъртта и въпреки собствената си тежка борба с рака, завършва разработването на уникалната си терапевтична система. Скоро след като я обявява за цялостна и завършена и издава „Излекувай себе си“, той напуска този свят през ноември 1936г. 

 

За историята на създаването на разпространението 
Д-р Бач е оставил своето дело в ръцете на своите приятели и съратници Нора Уийкс и Виктор Булен. Те работят всеотдайно за запазването, доразвиването и популяризирането на неговия труд и на свой ред избират наследник, който да продължи делото му - Джон Рамзел. Чрез него и една млада дама, хомеопат, която посещава Центъра, делото на д-р Бач намира своя път към немско-говоряща Европа, където сега е наистина известна и широко достъпна, а това е една от основните цели на създателя и. Тази млада дама е Мехтхилд Шефер, значима фигура в Баховата терапия, за която Рамзел казва: „Тя има собствена мисия!“. За съжаление обаче многобройните ѝ трудове върху лековете и подходите в терапията не са част от препоръчваната литература на Центъра. Това вероятно се дължи отчасти на факта, че тя внася една доста комплексна трактовка, отговаряща на нуждите на мисловната нагласа на нацията си. Нужда от много подробна дефиниция, от пространно и детайлно обсъждане във всеки аспект. Това не се вмества в концепцията за простота във философията на д-р Бач и е в противоречие с желанието му системата да не бъде интерпретирана. Все пак запознаването с различни тълкувания и трудове не уронва ценността на оригиналната система. Напротив, това ни дава само допълнителни основания за дълбокия ни респект към тази съвършена простота, която ни е така трудна, така изплъзваща се и към която истински се стремим. Тя е една от най-важните и отличителни черти на труда, философията и личната практика на д-р Бач. 

 

За терапевтите
В езика и понятията на автентичния Център, те се наричат „практикуващи“, или „registered practitioners” , защото освен че се обучават в Центъра, са преминали и процес на оценка на работата им като терапевти. Одобрените биват включени в единен регистър. Тези терапевти са добили знания и умения на международно признато ниво на компетенция и посвещават работата си в духа и принципите на д-р Бач, тоест, спазват определен морален и етичен кодекс. Така в голяма степен се гарантира, че няма да попаднете на неподходящ терапевт. 
Част от призванието на терапевта е да образова, да подпомага истинското разбиране и вникване на клиента си в същността на терапията. Kазваме клиент, защото бихме искали да се отграничим от „пациента“ в стандартната алопатична медицина, който няма никакво понятие от медицинската система, на която се е подложил и няма шанс да придобие такова, и който по никакъв начин няма думата по отношение на определянето на собственото си състояние,  диагноза и лечение. В съвременното ни общество ние сме „възпитани/обучени“ да предадем изцяло здравето си в ръцете на други, които определяме като „квалифицирани“, но много малко сме готови да поемем собствена отговорност, изгубили сме умението да се вглеждаме и вслушваме дълбоко в себе си и вярата, че сме способни да видим, чуем и разберем нужното, за да си помогнем. В терапията на д-р Бач обаче терапевтът и клиентът имат съвършено различни роли. Терапевтът не е недосегаемо величие, изказващо неразбираеми и недостъпни слова и абсолютно нетърпящо външно мнение, камо ли възражение. Ако попаднете на такъв, бягайте далеч. Терапевтът е онзи „помощник“, който подкрепя клиента си в собствения му път, към собственото осъзнаване, истина и благополучие. А това дава както свобода, така и сериозна и истинна отговорност на клиента. Тя понякога тежи, но и носи голяма сила. 

 

За 38-те Лека и дълбоката философска концепция
Д-р Бач избира растения, които са различни от лечебните растения в билколечението. Те лекуват физическото тяло, докато д-р Бач търси такива, влияещи на много по-високо ниво. Растения, които могат да се свържат и да лекуват менталното и емоционалното ни тяло. Такива растения той нарича растения от по-висок порядък, а също така „щастливите събратя от растителния свят“. И поетапно открива 37 от тях. За приготовлението на своите лекове той използва само диво-растящи растения от места с висока енергийна честота, както правят Nelsons и някои други производители и до днес.
За д-р Бач всеки от тези лекове представлява определен „психопрофил“, ако използваме езика на съвременната психология. Те са свързани с определени черти на характера, емоции, чувства, ментални нагласи и модели на поведение, и имат определена вибрация. Начинът, по който лековете „работят“, е много сходен с хомеопатичния принцип „подобното лекува подобно“. Много е важно да разберем, че всеки лек не представлява само негативна картина на емоционални и ментални състояния, а съдържа в себе си и крайно положителния противовес, както и всички възможни нюанси помежду им. Когато изпитваме негативния аспект и вземем подходящия лек, ние получаваме подкрепа но нашия път на трансформация към положителния такъв.
Причината д-р Бач да се съсредоточава върху негативните емоции и мисловни нагласи е дълбокото му убеждение, че именно те са тези, които ни отдалечават и откъсват от нашата висша същност, от душата ни, от нейната цел. Когато ние сме в хармония и единение с висшия си аз, се намираме в състояние на неподправена радост и щастие. И обратното -  пренебрегването на висшата цел на душата и неспазването на основни добродетели води до изява на низши качества, страдание и болести. Това е свързано също така с метафизичната идея за единството, единство на цялото Творение. Когато личността, егото, въстава срещу целите и принципите на душата, тя всъщност въстава срещу цялото, срещу единството. Така на практика личността работи срещу себе си, но на едно по-високо ниво. Тази философия ни показва д-р Бач като личност, обединяваща основните добродетели, заложени в различните религии. Човечността, любовта и приемането на Християнството и Будистките представи за взаимовръзките и енергията. Бидейки далече от догмата на църквата и от идеала за Нирвана на будизма, той е изпълнен с дълбокото разбиране и приемане на „човешкото“ и упорит и себепожертвователен труд в името на помощта към ближния. В него няма фанатизъм и войнстваща непримиримост към отрицателните качества, а напротив - има разбиране, търпение и любов, които да спомогнат за развитието на положителните им противоположности. Това е пътят към живот съгласно нашата висша цел и живот в добродетел, който е източник на неподправена радост, щастие, а оттам и здраве. 

 

За приготвянето и приемането 
Освен че самите растения са нетоксични (срещаме например шипка, маслина, лоза, а също така много растения, които повечето хора биха определили като обикновен треволяк), начинът на получаване на техния извлек е изключително прост и естествен, почиващ на природните стихии вода, слънце и въздух. Д-р Бач е ползвал основно така наречения от него слънчев метод. Напълно разцъфнали цветове, набрани призори в слънчев ден, се поставят в стъклен съд с изворна вода. Съдът остава 3-4 часа на слънце, като небето трябва да е напълно безоблачно. Получената есенция се пресипва в бутилка и се добавя равен обем алкохол. Така се получава така наречената майчина тинктура. По-нататък към една част от майчината тинктура се добавят 240 части алкохол и това е изходният разтвор, който се използва по-нататък, за да се получат „личните смеси“ на клиентите. За някои от растенията д-р Бач е прилагал и варене на цветовете (предимно при цветове на дървета и храсти), като варенето продължава само половин час и получената есенция се филтрира неколкократно преди добавянето на алкохола. Тези методи се пазят и прилагат стриктно и до днес. Лековете се „произвеждат“ от няколко аптеки във Великобритания, като една от най-известните е Nelsons. Именно с Nelsons д-р Бач развива дълбока връзка на доверие в течение на своята работа и на тях поверява производството на своите лекове. Майчините тинктури обаче продължават да се правят от Центъра! 
Що се отнася до смесването и приема – много е просто, като всичко в тази съвършена система. Има 2 варианта - в шишенце с капкомер за продължителна употреба, или в чаша с вода при моментни състояния. 
Първият вариант е подходящ за продължително лечение, например ако имате обща склонност вечно за да се грижите за другите, до степен да пренебрегвате себе си, това едва ли ще се повлияе за ден-два. Приемани правилно, по схемата 4 капки 4 пъти на ден (може да го запомните като автомобилна спецификация - 4х4), капките от шишенце 30 мл стигат за 3 до 4 седмици. Разтворът се приготвя като се смесят 25 мл чиста вода и 5 мл силен алкохол (като уиски, или бренди например) и към това се добавят по 2 капки от изходните разтвори (спомняте ли си, онези с 240 части алкохол и 1 част майчина тинктура). Единственото изключение от това правило е Rescue, спасителният лек, от чийто изходен разтвор се слагат по 4 капки. 
Ако обаче  се случи да ви обхване остра отрицателна емоция, например внезапен гняв, свързан с инцидентна ситуация, спокойно можете да си капнете 2 капки от изходния разтвор на джел (Holly) в чаша вода и съвсем скоро ще почувствате облекчението. Гневът ще се стопи „като сняг на слънце“, по думите на д-р Бач. 

 

За провеждането на терапията
Как се определя изборът на есенции за всеки, какво да очакваме при приема и кой може да приема есенциите?
Д-р Бач е считал за единствено правилен метод за „назначаване“ на есенции разговора (интервю) с клиента, насърчаването му да сподели какво го измъчва най-много, коя емоция, коя мисловна нагласа са най-обострени и създаващи проблеми в момента. Повечето лекове могат да представляват както дълбоко заложени черти на характера, така и моментни състояния. Освен това могат да се изявяват в различна степен и в различен аспект. Затова, за да предписваме успешно за себе си и другите, е нужна най-вече откритост и приемане. Осъдителното отношение, или прикритостта ни най-малко няма да ни доведат до добър резултат. Всеки един човек преминава през различни етапи и състояния в живота си и повечето от нас ще установят, че имат опит с не един и два цвята. Трябва да се доверим и спокойно да приемем онази стара мъдрост, че на човек наистина всичко може да му дойде до главата. Ако приемаме предизвикателствата, ще можем и да ги надмогваме, защото ще запазим ума хладен и ясен, а сърцето ще бие със страст. И тогава и ние, и животът ни, ще сме истинни.
Забележително е, че човек с така високо развита интуиция и разбиране на вибрационните свойства на есенциите не е бил съгласен с избора им посредством радиестезично махало например. Защо? Отговорът се крие в характера на нашата човешка същност, в количеството енергия, с което разполагаме и ползваме. Какво се има предвид. За д-р Бач личността, с всичките ѝ емоции, чувства и мисловни нагласи, е символизирана от глава лук. Именно лук – с многобройните му слоеве и ципици. Той е бил съсредоточен не случайно именно върху онова, което се вижда на повърхността, което е най-изявено, най-обострено. То не само се определя най-лесно, но и най-лесно се повлиява. Когато се справим с емоциите от първия пласт, така да се каже, имаме достатъчно енергия, за да достигнем по-надълбоко. Защото това, което преди е било дълбоко и скрито, всъщност е станало видимо, получило е достъп до повърхността. Именно поради тази слоеста структура и описаният начин на действие може да ни се стори, че понякога есенциите водят до странични ефекти. Всъщност те просто са свършили работата си и за нас става видно нещо, което до момента е било скрито, често не само за околните, но и за нашите очи, за нашето съзнание. Д-р Бач обяснява, че дори неправилно подбран лек не би причинил вреда. Те нямат свойството да предизвикват появата на несъществуващи в нас отрицателни състояния, а само ни помагат да достигнем до по-дълбинни части от самите себе си. Лековете са изключително деликатни и от тях не се очакват драстични и драматични реакции. Много често ни е необходимо време докато осъзнаем собствената си трансформация от негативния към позитивния аспект, която може да е по-лесно видима за околните. Някои хора дори биха казали, че не изпитват какъвто и да било ефект. В много случаи обаче те просто не успяват да свържат промяната в себе си с приеманите лекове. Това е пример колко деликатни, но и дълбинни са лековете.
Що се отнася до това за кого е подходяща терапията - ами за ВСЕКИ! Можете да прочетете повече за това в секцията "Защо Бахова терапия? Тя за мен ли е?". Започвайки от новородени, бременни и кърмачки, до старци на преклонна възраст, здрави, болни, включително онкоболни! Всеки! Причината за това е, че лековете са напълно безопасни! Първо, те се извличат от напълно безвредни растения, част от тях ядивни. Второ, начинът на добиване на есенциите е така естествен, деликатен и фин, че се извлича само „висшата същност“ на растението. Есенциите са така безопасни, че могат да се съчетават с всякакви методи на лечение, с всякакъв хранителен режим, за всеки! Ползват се за лечение също на растения и животни. 
Така всеки човек може без всякакви опасения и съмнения да получи помощ, подкрепа и облекчение! 

 

Направете първите крачки! Променете живота си към радост и удовлетворение!