Добре дошли

Добре дошли в света на Баховите цветя! На правилното място сте! Там, където можете да споделите неволите си, където да бъдете чути. Където ще получите индивидуална подкрепа, консултация и насока, както и обучение и познания за тази холистична терапевтична система. 
Академията за Бахова терапия е частна организация, което се занимава основно с:
    Индивидуални консултации за постигане на лично благосъстояние посредством 38-те лека, открити от Др. Едуард Бач;  
    Преподавателска дейност –на терапевтичната система на д-р Едуард Бач чрез курсове и семинари;
    Изследователска работа във връзка с Баховата терапия;
    Чрез Holistic предоставяме консултация и обучение по отношение на общото благосъстояние, използвайки познания от областта на холистичните подходи, както и от молекулярната и клетъчна биология. Все пак имаме нужда не само от здрави чувства и емоции и мисловна нагласа! Нуждаем се и от жизнено тяло! Трябва да му осигуряваме качествено хранене, възможности за детоксикация и по-балансиран начин на живот!