Gorse

Gorse

Прещип (Ulex europaeus)

Цветето на дълбоката безнадеждност и отчаяние. Тези хора напълно са изгубили вяра, че може да се направи каквото и да било повече. Тази нагласа е много често срещана при страдащите от тежки и продължителни заболявания. Когато обаче я преодолеят, те са способни на дълбока вяра и убеденост, че могат да се справят с всякакви трудности, независимо от всяко настоящо състояние или чуждо мнение.