Индивидуална сесия

Индивидуална сесия

Както подсказва заглавието, индивидуалните сесии са най-персонализираният, директен и личен подход и подкрепа, които бихте могли да изберете. Сесията представлява разговор с терапевта. Вие споделяте проблеми и грижите си, болките си, емоциите и чувствата, нагласите и убежденията си, начина си на мислене, начина, по който виждате и реагирате на света. Терапевтът ви изслушва и задава въпроси, за да предложи комбинация от лекове, които най-добре да отговарят на Вашите нужди. Задължително ще Ви обясни и обсъди с Вас тези лекове - нали си спомняте, това е магия, която изисква Вашето лично активно участие и отговорност! Накрая терапевтът ще Ви приготви шишенце с личната Ви смес и ще Ви даде инструкции как да я приемате.